موفق به مشاهده دروس ارائه شده نمي شوم چه بايد بكنم؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 19 شهریور 1388 ساعت 10:51


Image

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 07 دی 1389 ساعت 09:18
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058