انتخاب واحد نداشته ام ، و در زمان حذف و اضافه ميخواهم انتخاب واحد نمايم ؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 12 مهر 1390 ساعت 09:53

در صورتيكه از طرف آموزش اجازه چنين امكاني فراهم گردد شما ميتوانيد به بخش انتخاب واحد مراجعه و درس هاي مورد نظر را انتخاب كنيد . در صورتيكه با پيغام هاي نامرتبط مواجه ميشويد ، توصيه مي شود كليه  صفحات مرور گر را بسته و مجددا  مرور گر اينترنت را بازكرده  ومستقيما وارد  محيط انتخاب واحد  پرونده خود شويد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 مهر 1393 ساعت 12:49
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058