برخي دروس من در ليست مشاهده اينترنتي نمرات ظاهر نمي شوند؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 27 خرداد 1391 ساعت 05:35

دانشجويان محترم به موارد زیر دقت کنید:

1-به انتخاب سال و ترم تحصيلي  نيز توجه داشته باشند.

2- برخي دروس كه بنا به تشخيص اداره ارزشيابي ، نياز به ارزشيابي ندارند ،ارزشيابي  آنهاغير فعال مي شوند و شما فقط براي درسهائي كه در ليست ظاهر شده اند ، ارزشيابي را انجام دهيد.

3-ممکن است لیست نمره درس مورد نظر ساخته نشده باشد که  پس از ساخت ليست نمره توسط اداره امتحانات در هرترم ( اغلب روز قبل امتحان درس ساخته مي شود) ، قادر به مشاهده درس مربوطه خواهید بود

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 13 دی 1393 ساعت 07:22
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058