آيا راهي براي دسترسي سريع به مطالب سايت است؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 13 تیر 1391 ساعت 09:35

بله كافي است در صفحه اصلي سايت به بخش جستجو رفته و كليد واژه مطلب مورد نظر را در آن تايپ و دستور جستجو را صادر كنيد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058