عليرغم اينكه از ساعت شروع انتخاب واحد دقايقي گذشته است سيستم اجازه انتخاب واحد نمي دهد چرا؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 20 تیر 1391 ساعت 03:43

پاسخ :

معيار زماني ، ساعت سرور است و اين ساعت ممكن با ساعت شما فرق كند و حتي اگر يك ثانيه هم به ساعت سيستم مانده باشد از نظر سيستم زمان انتخاب واحد فرا نرسيده و پيغام مي دهد كه يك ساعت به انتخاب واحد و يا حذف و اضافه مانده  است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 مهر 1393 ساعت 12:46
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058