در ليست مشاهده نمره ، تاريخ ثبت خورده وليكن نمره من ديده نمي شود چرا؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 20 تیر 1391 ساعت 03:48

پاسخ:

استاد درس نمرات بقيه دانشجويان را ثبت كرده وليكن براي شما ثبت نشده و يا ثبت نمره براي شما موفقيت آميز نبوده است لذا به استاد درس مراجعه كنيد چرا كه مهلت اعتراض براساس  تاريخ ثبت خواهد بود.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 مهر 1393 ساعت 12:46
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058