موقع ثبت اعتراض با پيام " مهلت اعتراض شما گذشته است " مواجه مي شوم چه كنم؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 20 تیر 1391 ساعت 03:52

پاسخ:

تاريخ  ثبت اولين نمره در ليست نمره به عنوان تاريخ شروع اعتراض بوده و مهلت اعتراض 5 روز بعد از آن خواهد بود و اين زمان براي مقاطع تحصيلي قابل تعريف بوده و در نتيجه بصورت موردي قابل افزايش نيست و در صورت گذشت مهلت اعتراض به استاد مراجعه كنيد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 مهر 1393 ساعت 12:46
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058