شوراي پژوهش و فناوري

اعضاي شوراي پژوهش عبارتند از:

1- دكتر علي فيروزنيا           عضو شورا (رئيس واحد دانشگاهي)

2- دكتر محمد ضمیریان            رئيس شوراي پژوهشي

3- دكتر الهام تفضلي           دبير شوراي پژوهشي

4- دكتر كوروش انصاري اغول بيك   عضو شورا

5- دكتر  فريبا حسن زاده توكلي      عضو شورا

6- دكتر محمدرضا حسين زاده      عضو شورا

7-دكتر ساعد وحدت              عضو شورا

8-دكتر محمود قرباني           عضو شورا

 جلسات شوراي پژوهشي در آخرين سه شنبه هر ماه برگزار مي گردد.

 

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي و فناوري واحد بجنورد با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي خراسان شمالي امضا شد 2566
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058