مصاحبه داوطلبين دكتري
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی 1611
2 اطلاعات مكاني مصاحبه شوندگان دكتري 2937
3 دستورالعمل و زمان مصاحبه داوطلبين دكتري 96 اعلام شد 3666
4 برنامه مصاحبه پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالي مشخص شد 3087
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058