مصاحبه داوطلبين دكتري
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 نكات مورد توجه داوطلبان مصاحبه دكتري+ فيلم آموزشي 205
2 نكات مورد توجه اساتيد مصاحبه دكتري + فيلم آموزشي 165
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058