افتخارات ورزشي
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 دانشجوي واحد بجنورد در مسابقات جودو كارگران جهان طلايي شد 954
2 در رقابت هاي جهاني كشتي پهلواني دانشجوي سما بجنورد طلايي شد 1436
3 آزادكار واحد بجنورد در مسابقات جهان دانشجويان طلايي شد 1400
4 دانشجوي واحد بجنورد قهرمان مسابقات جودوي كارگران جهان شد 2754
5 تيم ملي كوراش ايران بر سكوي قهرماني نشست /گردن آويز طلا بر گردن 5 دانشجوي واحد بجنورد 3306
6 معاون هماهنگي استان خراسان شمالي: نيازسنجي و مديريت دقيق لازمه كار در فعاليت هاي ورزشي 3059
7 كسب مدال طلاي كشتي جام ديميتري كوركين توسط دانشجوي واحد بجنورد 2629
8 نايب قهرماني واحد بجنورد در مسابقات آمادگي جسماني خواهران 3573
9 كسب نايب قهرماني دانشجويان توسط تيم جودوي استان خراسان شمالي 2528
10 اولين طلاي كاروان دووميداني ايران به نام دانشجوي سما بجنورد ثبت شد 1924
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058