افتخارات ورزشي
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 دانشجوي واحد بجنورد در مسابقات جودو كارگران جهان طلايي شد 420
2 در رقابت هاي جهاني كشتي پهلواني دانشجوي سما بجنورد طلايي شد 889
3 آزادكار واحد بجنورد در مسابقات جهان دانشجويان طلايي شد 938
4 دانشجوي واحد بجنورد قهرمان مسابقات جودوي كارگران جهان شد 2335
5 تيم ملي كوراش ايران بر سكوي قهرماني نشست /گردن آويز طلا بر گردن 5 دانشجوي واحد بجنورد 2874
6 معاون هماهنگي استان خراسان شمالي: نيازسنجي و مديريت دقيق لازمه كار در فعاليت هاي ورزشي 2606
7 كسب مدال طلاي كشتي جام ديميتري كوركين توسط دانشجوي واحد بجنورد 2216
8 نايب قهرماني واحد بجنورد در مسابقات آمادگي جسماني خواهران 3092
9 كسب نايب قهرماني دانشجويان توسط تيم جودوي استان خراسان شمالي 2094
10 اولين طلاي كاروان دووميداني ايران به نام دانشجوي سما بجنورد ثبت شد 1493
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058