افتخارات ورزشي
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 دانشجوي واحد بجنورد در مسابقات جودو كارگران جهان طلايي شد 1041
2 در رقابت هاي جهاني كشتي پهلواني دانشجوي سما بجنورد طلايي شد 1512
3 آزادكار واحد بجنورد در مسابقات جهان دانشجويان طلايي شد 1468
4 دانشجوي واحد بجنورد قهرمان مسابقات جودوي كارگران جهان شد 2809
5 تيم ملي كوراش ايران بر سكوي قهرماني نشست /گردن آويز طلا بر گردن 5 دانشجوي واحد بجنورد 3357
6 معاون هماهنگي استان خراسان شمالي: نيازسنجي و مديريت دقيق لازمه كار در فعاليت هاي ورزشي 3130
7 كسب مدال طلاي كشتي جام ديميتري كوركين توسط دانشجوي واحد بجنورد 2691
8 نايب قهرماني واحد بجنورد در مسابقات آمادگي جسماني خواهران 3649
9 كسب نايب قهرماني دانشجويان توسط تيم جودوي استان خراسان شمالي 2589
10 اولين طلاي كاروان دووميداني ايران به نام دانشجوي سما بجنورد ثبت شد 1977
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058