مديريت دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)
اين دفتر از سال 1375 با نام دفتر اطلاعات و آمار و کامپيوتر زير نظر معاونت پژوهشي فعاليتهاي خود را در واحد شروع کرد و با توجه به گستره عملکرد و ورود به دنياي اطلاعات و ارتباطات به نام جديد تغيير يافت و شامل بخش هاي  زير مي باشد:
الف . مدير يت دفتر 
مديريت دفتر در حال حاضر به عهده مهندس يوسف علي برهاني نيا مي باشد که وظايف زير را به عهده دارد:
1-     
راهبري و نصب وراه اندازي Server  هاي شبکه محلي و اينترنت  و سيستمهاي اطلاعاتي و نظارت فني بر عملکرد آنها
2-      تحليل گري وطراحي و مهندسي سيستم  و نظارت فني بر اجراي پروژه ها
3-      نظارت فني برامورات سخت افزاري و برآورد نيازمنديهاي خريد تجهيزات سخت افزاري
 4- هماهنگي لازم براي تشكيل جلسات كميته راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات و اجراي مصوبات آن
5-      نظارت فني برامورات سيستمهاي اينترنت وآزمايشگاه رايانه 
 

     

 

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 امكانات سخت افزاري و شبكه 2834
2 امكانات نرم افزاري 2877
3 قابل توجه دانشجویان ارشد متقاضي اشتراك اينترنت 4549
4 پهناي باند اينترنت دانشگاه افزايش يافت 4328
5 قابل توجه مشتركين اينترنت دانشگاه 5123
6 براي مشاهده امكانات سايت از مرور گر IE8 و بالاتر استفاده كنيد 4220
7 طرحهاي اجرا شده 4604
8 بخش آزمايشگاهي (كارگاهي) 4084
9 معرفي كميته ICT 4580
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058