امور خوابگاهها

 

شرايط ثبت نام خوابگاه‌هاي دانشجويي

1-   زمان ثبت نام و شروع استفاده از خوابگاه:

ثبت نام خوابگاه ازتاريخ    95/6/18شروع وتا  مورخه 95/7/30 ادامه دارد. دانشجويان موظفند دراين بازه زماني بامراجعه به خوابگاه مركزي اقدام به تكميل مدارك وثبت نام قطعي  نمايند.

2-  مدارك مورد نياز:

1. سه قطعه عكس پشت نويسي شده.

2. تكميل فرم شماره 3 توسط والدين/همسر.

3. تأييد امضاي والدين با حضور آنها در خوابگاه و يا ثبت در يكي از دفاتر اسناد رسمي.

4. تكميل فرم‌هاي امور خوابگاه‌ها.

5. فتوكپي شناسنامه صفحه اول و دوم - فتوكپي كارت ملي- فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه.

3- تكميل فرم گواهي سلامت از پزشك معتمد دانشگاه:

پزشك معتمد دانشگاه خانم دكتر ناهيد مسعودي به آدرس بجنورد، كلينيك سلامت دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد واقع در جنب دانشكده علوم پزشكي مي‌باشند.

4- مبلغ شهريه خوابگاه و شماره حساب:

مبلغ شهريه با در نظر گرفتن هزينه آب، برق و گاز -/3/000/000  ريال مي‌باشد كه بايستي به شماره حساب خوابگاه 0102984481001 بانك ملي شعبه دانشگاه واريز گردد.

فرم‌هاي مورد نياز:

فرم شماره 1 : فرم درخواست استفاده از خوابگاه دانشجويي.

 فرم شماره 2: فرم معرفي دانشجو به پزشك معتمد واحد.

فرم شماره 3: فرم رضايت نامه والدين/همسر در خصوص ارتباطات دانشجو.

فرم شماره 4: مقررات سكونت در خوابگاه دانشجويي.

فرم شماره 5: تعهد نامه استفاده از خوابگاه دانشجويي.

فرم شماره 6: قرار داد استفاده از خوابگاه

 

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 برگزاري نشست صميمي و جلسه پرسش و پاسخ سرپرست واحد بجنورد با دانشجويان خوابگاه دختران 704
2 فعاليتهاي ورزشي و فرهنگي خوابگاه دانشجويي دختران به مناسبت هفته خوابگاه ها 666
3 تشريح برنامه‌های هفته خوابگاه‌ها در واحد بجنورد 1226
4 رئيس واحد بجنورد عنوان كرد/ کاهش مشکلات دانشجویان مهمترین اولویت دانشگاه است+گزارش تصويري 1767
5 سومين دوره مسابقه آشپزي در بين دانشجويان خوابگاه واحد بجنورد برگزار شد 2202
6 گزارش تصويري اردوي تفريحي دانشجويان خوابگاه واحد بجنورد به مقصد رويين 2030
7 كارگاه"مهارت هاي زندگي در خوابگاه دانشجويي دختران واحد بجنورد برگزار شد 1954
8 فرم مجوز خروج بش از يك روز از خوابگاه 1870
9 استاد مشاوره عنوان كرد: توجه به مهارت هاي برقراري ارتباط، عامل موثر حل تعارض و سوء تفاهم ها است 2258
10 راهنماي دانشجويان متقاصي خوابگاه درترم اول 94-93 4862
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058