سلف سرويس
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 برنامه غذايي سلف در نيمسال جاري 2285
2 رئيس واحد بجنورد/ترويج فرهنگ صحيح تغذيه در ميان دانشجويان بايد مورد توجه قرار گيرد+عكس 4015
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058