حراست
نظارت و کنترل دقيق در قالب رعايت مقررات حفاظت فيزيکي و طبقه بندي و ثبت اسناد محرمانه و ارتباط با مراجع قانوني و هماهنگي با انتظامات و بخش اداري و پاسخ به استعلامهاي محرمانه از مهمترين وظايف اين بخش است.
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 كاظمي عنوان كرد: صيانت از دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي در تمامي اقدامات بايد سرلوحه كاري قرار گيرد+گزارش تصويري 296
2 برگزاري كارگاه آموزشي اطفاء حريق در واحد بجنورد 1286
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058