دفتر حقوقي
اين دفتر در سال 1377 بطور رسمي با توجه به درجه واحد فعاليت خود را آغاز نمود و در زمره دفاتر زير مجموعه حوزه رياست بوده و كليه امور حقوقي و مشاوره اي مربوط به واحد در سازمان مركزي ، شهرستان و حتي در ساير شهرها را به انجام مي رساند .
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 فعاليتهاي دفتر حقوقي 5046
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058