دبيرخانه جذب هيات علمي خراسان شمالي
jaz_ostad1.JPG

معرفي

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محيط‌های آموزش عالی كشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هيأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهيخته، كارآمد و مؤمن به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي صلاحيت‌های داوطلبان عضويت در هيأت علمی، بر اساس مصوبه جلسه 608 مورخ19/4/86 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تشکیل گردید و متعاقب آن برابر با ماده 7 مصوبه آن شورا مبنی بر تشکیل هیأت‌های اجرایی جذب استانی، جهت بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی متقاضیان و به استناد آیین نامه اجرایی هیأت جذب و بخشنامه شماره9564/35 مورخ 20/1/88 دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان خراسان شمالي  به طور رسمی تأسیس و آغاز به‌كار نمود.

ساختار هيأت اجرايي جذب

دبيرخانه: كليه امور اجرايي هيأت اجرايي جذب از قبيل اعلام فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضاي همكاري، تشكيل پرونده، پاسخگويي به متقاضيان و غيره توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب انجام مي‌شود.

كارگروه‌ها: هيأت اجرايي جذب در موارد مطروحه جهت تسريع در روند بررسي جذب، كارگروه بررسي‌هاي علمي و عمومي زير نظر خود تشكيل داده است.

كارگروه بررسي توانايي علمي: به منظور بررسي توانايي علمي متقاضيان جذب، كارگروه بررسي توانايي علمي در تخصص‌هاي مختلف زير نظر هيأت اجرايي جذب حسب مورد تشكيل گرديده است. اعضاي كارگروه‌ها عبارتند از:

رييس دانشكده، مدير گروه آموزشي ذيربط،  دو نفر از اعضاي هيأت علمي مرتبط با زمينه تخصصي متقاضي به انتخاب هيأت اجرايي جذب، يك نفر از اعضاي هيأت اجرايي جذب و يا نماينده آن هيأت كه از اعضاي هيأت علمي رسمي مي‌باشند.

كارگروه بررسي صلاحيت عمومي: به منظور بررسي صلاحيت عمومي متقاضيان جذب، كارگروه بررسي صلاحيت عمومي زير نظر هيأت اجرايي جذب تشكيل شده است. اعضاي اين كارگروه عبارتند ‌‌‌از:

نماينده رييس دانشگاه، نماينده مسئول نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه، سه نفر عضو هيأت علمي رسمي با پيشنهاد هيأت اجرايي جذب و با تأييد هيأت عالي گزينش و با حكم دبير هيأت مركزي جذب.

اهم فعاليت‌هاي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب هيأت علمي استان خراسان شمالي

-    پاسخگويي به متقاضيان ارتقاء مرتبه علمي، تبديل وضعيت استخدامي، عضويت هيأت علمي، بورسيه تحصيلي و حق‌التدريس واحدها و مراكز دانشگاهي و بررسي درخواست‌هاي ايشان.

-        اعلام فراخوان عمومی جذب هيأت علمي؛

-    دريافت تقاضاي همكاری، تشكيل، بررسي، تكميل و ارسال پرونده‌هاي متقاضيان عضويت هيأت علمي، بورسيه تحصيلي و طرح سربازي و برگزاري جلسات هيأت اجرايي جذب هيأت علمي استان ؛

-    دريافت تقاضاي همكاري متقاضيان حق التدريس واحدها و مراكز دانشگاهي و بررسي توانايي علمي و صلاحيت عمومي ايشان در كارگروه‌هاي بررسي توانايي علمي و صلاحيت عمومي و صدور تأييديه؛

-    برگزاري جلسات كارگروه بررسي صلاحيت عمومي و اخذ استعلام‌هاي لازم از مراجع ذي‌ربط جهت متقاضيان عضويت هيأت علمي، بورسيه تحصيلي، ارتقاي مرتبه علمي، ارتقاء سطح علمي مربيان، طرح سربازي و حق التدريس واحدها و مراكز دانشگاهي،

-    دريافت تقاضاهاي ارتقاي سطح علمي مربيان در جهت اصلاح هرم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، بررسي، تكميل پرونده و ارسال تقاضاهاي مذكور؛

-    بررسي درخواست‌هاي ارتقاي مرتبه علمي، تبديل وضعيت استخدامي و ترفيع اعضاي هيأت علمي واحدها و مراكز دانشگاهي استان و برگزاري جلسات كميته منتخب استان ؛

-    دريافت مدارك فعاليت‌هاي فرهنگي متقاضيان ارتقاء مرتبه علمي، بررسي مدارك و برگزاري جلسات كميسيون تخصصي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي استان ؛

-        اخذ تأييديه‌هاي تحصيلي و ريزنمرات متقاضيان حق التدريس گروه پزشكي؛

-    صدور و تمديد احكام اعضاي كارگروه‌هاي بررسي توانايي علمي متقاضيان عضويت هيأت علمي، بورسيه تحصيلي و حق التدريس واحدها و مراكز دانشگاهي؛

-    انجام امور مالي مرتبط با كارگروه‌هاي علمي و عمومي، كميته منتخب استان و اعضاي ذيفن بررسي درخواست‌هاي ارتقاي مرتبه علمي.

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 آغاز ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 3257
2 فرم مشخصات فردي + رزومه متقاضيان شركت در فراخوان جذب هيات علمي 6221
3 مدارك لازم جهت تكميل پرونده متقاضيان جذب هيات علمي 6594
4 اساتيد محترم حق التدريس فرم هاي مصاحبه را دريافت نمايند 8496
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058