گزینش
حلقه مهم ارتباط بين بخشهاي مختلف واحد است که کار هماهنگي مسئولان را در داخل و خارج دانشگاه بر عهده دارد.
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 برگزاري همايش ياد ياران در واحد بجنورد 2328
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058